Klachtencommissie
externevertrouwenspersonen.nl

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Als u een klacht ontvangt over ongewenst gedrag, voorkomt u schade als u de klacht snel en zorgvuldig behandelt. Naast de aanstelling van een vertrouwenspersoon is het van groot belang dat u over een klachtencommissie beschikt die professioneel en deskundig werkt. Voor de samenstelling van een klachtencommissie kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden. Belangrijk is dat deze commissie over voldoende deskundigheid op juridisch en psychosociaal/gedragskundig gebied beschikt. Ook dient u aandacht te besteden aan de onafhankelijkheid van de verschillende leden van de commissie.

U kunt bij ons terecht. U kunt ons vragen om advies, om een klachtencommissie samen te stellen of om te participeren in een klachtencommissie. De ervaren vertrouwenspersonen in ons netwerk  zijn opgeleid tot lid van een klachtencommissie. U kunt hen inhuren als vast lid van uw klachtencommissie, maar ook als plaatsvervangend lid of op afroep. Uw klachtenprocedure is uitgangspunt voor de klachtencommissie. Als u hier niet over beschikt, kunnen wij u ook hierbij behulpzaam zijn.

Meer informatie? Neem contact op met Daan Limburg of met de vertrouwenspersoon van uw keuze.

Instellen klachtencommissie

  •     Samenstelling

Een klachtencommissie bestaat doorgaans uit een voorzitter, een secretaris en minimaal één ander lid.

  • Expertise

Het is wenselijk dat tenminste één lid over de benodigde arbeidsjuridische kennis beschikt. Voor de overige leden is het van belang dat zij enige  ervaring hebben met klachtafhandeling, , incidentonderzoek en begeleiding van klagers en aangeklaagden.

  • Onafhankelijk

Een klachtencommissie heeft het meeste draagvlak als in ieder geval de voorzitter  onafhankelijk is van de organisatie. Ook de andere leden kunnen externen zijn.

NB Soms kiest een organisatie ervoor dat er een vertegenwoordiger van de werknemers en van het management/directie in de klachtencommissie zit. Dit heeft als nadeel  dat de onafhankelijkheid wordt betwist en de leden te dicht op het incident en betrokkenen staan. 

© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl