Diensten
externevertrouwenspersonen.nl

Ongewenste omgangsvormen

Een prettige werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker. U moet er dan ook niet aan denken dat uw medewerker het slachtoffer wordt van pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Ongewenste omgangsvormen zijn voor werkgevers of managers niet altijd even zichtbaar, maar kunnen wel leiden tot juridische conflicten, imagoschade en verzuim. Het is van essentieel belang dat u uw medewerkers tegen ongewenst gedrag in bescherming neemt. Volgens de Arbo-wet bent u daartoe ook verplicht. Veel bedrijven stellen in dit kader een vertrouwenspersoon aan.

Actuele wet- & regelgeving

Op de volgende websites staat uitgebreide informatie over ongewenste omgangsvormen op het werk:

www.arboportaal.nl/onderwerpen/psychosociale-belasting

www.mensenrechten.nl/dossier/discriminatie-op-het-werk

Ontwikkelen beleid en richtlijnen

Door het ontwikkelen van richtlijnen voor gedrag kunt u als organisatie de werksfeer bewust en positief beïnvloeden. Dit schept enerzijds duidelijke grenzen en kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar om dienen te gaan. Anderzijds geeft het duidelijk aan wat de consequenties en oplossingen zijn in geval van ongewenst gedrag. Als vertrouwenspersoon kunnen wij uw organisatie begeleiden bij het opstellen en implementeren van een gedragscode en het wettelijk verplichte beleid op ongewenste omgangsvormen.

 

Vormen van ongewenst gedrag

  •     Agressie & geweld

Een werknemer wordt verbaal of fysiek lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Lees meer >

  •     Pesten

Structureel intimiderend gedrag door een of meer medewerkers, zoals bespotten, roddelen, negeren. Lees meer >

  •     Discriminatie

De wet gelijke behandeling verbied het maken van direct of indirect onderscheid op het werk, zoals o.a. godsdienst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid. Lees meer >

  •     Seksuele intimidatie

Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. Lees meer >

© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl