Petra van der Cammen
externevertrouwenspersonen.nl

Petra van der Cammen

Werkgebied:        Randstad

Standplaats:        Delft

Opleiding VP:      Hubert Consult te Leiden

Opdrachtgevers:  Zorg, onderwijs,kinderopvang, transport,

                            woningbouwcorporaties, industrie

Vanuit mijn ervaring als P&O adviseur in diverse organisaties weet ik hoe de interne verhoudingen liggen en hoe lastig het hierin kan zijn om ongewenst gedrag te stoppen. Als vertrouwenspersoon bied ik de medewerker die last heeft van ongewenst gedrag en behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek een luisterend oor, analyseer de situatie en bespreek mogelijke oplossingen. De vervolgstap kiest de medewerker zelf. Klanten zijn tevreden over mijn manier van werken en voelen zich gesteund. Ook voor het melden van misstanden in het kader van een klokkenluidersregeling kan de medewerker bij mij terecht.

Door het opstellen van beleid en het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag wil ik een bijdrage leveren aan de sociale veiligheid.

Als persoon kan ik me snel inleven, wil ik problemen klein houden en onnodig ziekteverzuim voorkomen. Mijn werkwijze is praktisch, gestructureerd, open en oplossingsgericht.

Contact


Stuur een e-mail >

Telefoon  06 48 48 45 21

KvK 53075285Meer informatie over Petra is te lezen op:

Gecertificeerd door:


© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl