Lilian Vermeulen
externevertrouwenspersonen.nl

Lilian Vermeulen

Werkgebied:        Randstad

Standplaats:        Barendrecht

Opleiding VP:      APS/PPSI

Opdrachtgevers:  o.a. Kinderopvang, zorg & welzijn, 

    onderwijs VO/ROC, woningbouwcorporaties

Van huis uit ben ik docent. Daarnaast ben ik geregistreerd supervisor en mediator, gecertificeerd vertrouwenspersoon en trainer.

Mjjn affiniteit ligt bij persoonlijke ontwikkeling van mensen. Belangrijk voor mij is een bijdrage te leveren aan een sociaal veilige werkplek. Ik wil mensen ondersteunen en empoweren, die te maken hebben met ongewenst gedrag of integriteitsschendingen. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilig werkomgeving.

Samen met een collega heb ik een centrum opgericht voor vertrouwenspersonen waar onze expertise op het gebied van sociale veiligheid samen komt.

Contact


Stuur een e-mail >

Telefoon  070- 2600032

Mobiel 06- 81316936

KvK 24386195


Meer informatie over Lilian is te lezen op:

www.lilianvermeulen.nl

www.cvp-plus.nl

Gecertificeerd door:


© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl