jacqueline peels
externevertrouwenspersonen.nl

Werkgebied:         Noord-Holland - Randstad

Standplaats:         Schoorl

Opleiding VP:       Van Oss en partners

Opdrachtgevers:   Kinderopvang, zorg en welzijn, ICT, 

                              onderwijs

Relaties met en tussen mensen zijn voor mij de rode draad in al mijn activiteiten. Of het nu gaat om het verbeteren van de samenwerking, oplossen van geschillen, verbeteren van processen of het aankaarten van ongewenst gedrag.

Mijn uitgangspunt is het versterken van mensen in het zetten van een volgende logische stap. Hierin besteed ik aandacht aan de benodigde kennis en vaardigheden maar ook aan de onderliggende overtuigingen en motivatoren.


De eigen verantwoordelijkheid, respect voor mens en organisatie zijn het uitgangspunt voor mijn begeleidingsactiviteiten.

Mijn toegevoegde waarde ligt in mijn professionele betrokkenheid, uitgebreide ervaring in verschillende organisaties, reflectief vermogen en betrouwbaarheid.

Als mens bied ik mijn oprechte empathie, mijn objectiviteit en waar mogelijk en gezonde dosis humor.


Contact


Stuur een e-mail >

Telefoon  06 22 23 92 34
Meer informatie over Jacqueline is te lezen op:

www.jacquelinepeels.nl


Gecertificeerd door:


© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl