Annemarie Kuijs
externevertrouwenspersonen.nl

AnneMarie Kuijs

Werkgebied:        Brabant

Standplaats:        "s-Hertogenbosch

Opleiding VP:      Van Oss en partners

Opdrachtgevers:  Zorg en Welzijn, Non profit


Voor mij is een veilige werkplek een basis voor zowel de werknemer als de werkgever.

Knel zitten op je werkplek kan vergaande gevolgen hebben voor beiden en zorgt voor veel energie lekkage. Hierin staan relaties tussen mensen voor mij centraal.

In de verbinding of het ontbreken daarvan ontstaat ruis. Het ontrafelen van deze ruis, het naast iemand mogen staan en het aanraken van eigen krachten maakt dit werk voor mij heel waardevol.

Met oog voor de belangen van alle betrokkenen kijk ik vanuit verschillende perspectieven naar wat verbindt. Dat opent de deur naar oplossingen.