Home
externevertrouwenspersonen.nl

Netwerk

Externevertrouwenspersonen.nl is een samenwerking tussen zelfstandig opererende externe vertrouwenspersonen. Het netwerk heeft als doel door middel van onderlinge kennisuitwisseling, intervisie en vervanging uw medewerkers optimaal te ondersteunen, wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen op het werk.

Ongewenst gedrag & Integriteit

Medewerkers kunnen bij ons terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. We bieden opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie, het zogenaamde ‘klokkenluiden’, kan deze terecht bij de externe vertrouwenspersoon. We staan los van de organisatie en verlagen daarmee de drempel voor een medewerker om contact te zoeken.

Extern vertrouwenspersoon

Als organisatie gaat u een overeenkomst aan met een extern vertrouwenspersoon naar uw keuze. Het netwerk zorgt voor de continuïteit en ondersteuning van de individuele dienstverlening van de aangesloten externe vertrouwenspersonen. Alle externe vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen (LVvV).

 

Nieuw! Gratis Whitepaper 5 vragen over de vertrouwenspersoon

Moeten bedrijven verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen? Wat doet een vertrouwenspersoon allemaal? Wat niet? Er bestaan genoeg vragen over de rol van de vertrouwenspersoon. Het ARBO kennisplatform koos vijf veelgestelde vragen uit. De antwoorden? Die vindt u in de gratis whitepaper. . Klik hier


Maak kennis met onze werkwijze

Wij consulteren elkaar regelmatig en zetten de deskundigheid en ervaring in van alle deelnemende vertrouwenspersonen. Lees meer> Klik hier

© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl